Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.09.2023 03.10.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 2.10.2023
Věra Jandová
19.09.2023 31.12.2023 DSO Kdyňsko - rozpočtové opatření 12023
Věra Jandová
11.09.2023 27.09.2023 MěÚ Domažlice - oznámení o zahájení řízení - OZ Brnířov, IV.etapa
Věra Jandová
06.09.2023 06.10.2023 Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov ze dne 4.9.2023
Věra Jandová
05.09.2023 05.10.2023 Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Brnířov ze dne 14. 8. 2023
Věra Jandová
25.08.2023 05.09.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 4.9.2023
Věra Jandová
16.08.2023 01.01.2024 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 8. 2023
Zdeněk Šup, starosta
04.08.2023 15.08.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 14.8.2023
Věra Jandová
30.06.2023 02.08.2023 Zápis č. 9 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 19.6.2023
Věra Jandová
30.06.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření Obce Brnířov č. 32023
Věra Jandová
28.06.2023 15.08.2023 Záměr pronájmu sociálního bytu 2+KK
Věra Jandová
26.06.2023 30.06.2024 DSo Kdyňsko - schválený závěrečný účet za rok 2022
Věra Jandová
22.06.2023 04.09.2023 Záměr prodeje části pozemku p. č. 762/16
Věra Jandová
09.06.2023 20.06.2023 Program zasedání zastupitelstva Obce Brnířov dne 19.6.2023
Věra Jandová
09.06.2023 17.06.2023 DSO Kdyňsko - pozvánky na konání valné hromady a rady DSO
Věra Jandová
02.06.2023 28.06.2023 DSO Lazce - Návrh závěrečného účtu 2022 včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření
Věra Jandová
02.06.2023 01.08.2023 Nařízení Města Domažlice - záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Věra Jandová
02.06.2023 02.08.2023 Zápis č. 8 ze zastupitelstva obce Brnířov ze dne 29.5.2023
Věra Jandová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.09.2023 02.10.2023 KÚ PK - VV - o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
Věra Jandová
10.08.2023 28.08.2023 KÚ PK - VV o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
Věra Jandová