Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednání přestupků

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 27.03.2024

Sejmuto: 11.04.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová