Návrh závěrečného účtu obce Brnířov za rok 2023 + zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření včetně výkazů účetní závěrky

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 16.05.2024

Sejmuto: 18.06.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová