Archiv úřední desky

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.10.2021 19.10.2021 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 18.10.2021
Věra Jandová
27.09.2021 12.10.2021 KÚPK - usnesení o přerušení řízení Modernizace trati
Věra Jandová
23.09.2021 10.10.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Věra Jandová
13.09.2021 13.10.2021 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Brnířov č. 31 ze dne 6.9.2021
Věra Jandová
09.09.2021 19.10.2021 Záměry pronájmu sociálních bytů
Věra Jandová
09.09.2021 16.09.2021 Oznámení o svolání 1. schůzky členů OVK
Věra Jandová
31.08.2021 16.09.2021 Vyrozumění o pokračování řízení - modernizace trati
Věra Jandová
27.08.2021 07.09.2021 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 6.9.2021
Věra Jandová
26.08.2021 27.09.2021 Zápis za zasedání Zastupitelstva obce Brnířov č. 30 ze dne 2.8.2021
Věra Jandová
26.08.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 4/21
Věra Jandová
24.08.2021 10.10.2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Věra Jandová
10.08.2021 31.12.2021 DSO -Kdyňsko - rozpočtové opatření 22021
Věra Jandová
09.08.2021 10.10.2021 Stanovení minimálního počtu členů OVK
Věra Jandová
04.08.2021 07.09.2021 Záměry směn pozemků
Věra Jandová

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.10.2021 22.11.2021 KÚPK - VV - návrh aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje PK
Věra Jandová
27.09.2021 29.10.2021 MěÚDomažlice - VV - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Brnířoív
Věra Jandová
15.09.2021 18.10.2021 Opatření obecné povahy MZe
Zdeněk Šup, starosta
02.09.2021 20.09.2021 Značení, VVOOP, přechodná úprava, COLAS CZ, Praha, I-22 Kdyně-Brnířov, oprava silnic
Zdeněk Šup, starosta
26.08.2021 13.09.2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
MeDO-53529/2021-San Zdeněk Šup, starosta
19.08.2021 05.05.2022 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1. 8. 2021
Zdeněk Šup, starosta