Archiv úřední desky

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2022 30.06.2022 KÚ PK - VV - výzva k vyjádření k podanému odvolání
Věra Jandová
07.06.2022 23.06.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu Brnířov
Věra Jandová
05.05.2022 20.05.2022 KÚ PK - VV opatření obecné povahy - Colas CZ - přechodná úprava provozu
Věra Jandová
05.05.2022 20.05.2022 KÚ PK - VV - usnesení zastavení řízení - modernizace trati Plzeň-Domažlice-SRN
Věra Jandová
27.04.2022 25.05.2022 FÚ PK - veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí 2022
Věra Jandová
26.04.2022 16.05.2022 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta
21.04.2022 23.05.2022 Návrh opatření obecné povahy – stanovení místních úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta

Oznámení a nařízení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 5/22
Věra Jandová
13.06.2022 13.07.2022 Zápis za zasedání Zastupitelstva obce Brnířov č. 39 ze dne 6.6.2022
Věra Jandová
07.06.2022 30.05.2023 Schválený závěrečný účet Obce Brnířov za rok 2021 + zpráva o přezkoumání hospodaření + výkazy
Věra Jandová
07.06.2022 07.07.2022 Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Brnířov na volební období 2022-2026
Věra Jandová
07.06.2022 18.06.2022 DSO Kdyňsko - pozvánka na valnou hromadu
Věra Jandová
07.06.2022 28.06.2022 Záměr prodeje obecních stavebních parcel
Věra Jandová
01.06.2022 22.06.2022 DSO Lazce - návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh, zprávy o přezkoumání hospodaření a pozvánky na valnou hromadu
Věra Jandová
01.06.2022 30.06.2022 DSO Kdyňsko - návrh závěrečného účtu za rok 2021 včetně příloh
Věra Jandová
26.05.2022 07.06.2022 Program zasedání Zastupitelstva Obce Brnířov dne 6.6.2022
Věra Jandová
06.05.2022 07.06.2022 Návrh závěrečného účtu Obce Brnířov za rok 2021+zpráva o přezkoumání hospodaření + výkazy
Věra Jandová
06.05.2022 06.06.2022 Zápis za zasedání Zastupitelstva obce Brnířov č. 38 ze dne 25.4.2022
Věra Jandová
06.05.2022 31.12.2023 Agenda nedostatečně určených osob - aktualizace 6.5.2022
Věra Jandová
06.05.2022 31.12.2022 Rozpočtové opatření obce Brnířov č. 4/22
Věra Jandová