Obecní kalendář

  

Jsme na Facebooku

INFORMACE PRO OBČANY OBCE BRNÍŘOV V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU

V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým byl na území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav informujeme občany obce Brnířov o následujících opatřeních:

  • úřední hodiny na OÚ Brnířov nejsou zrušeny, ale vstup na úřad bude možný POUZE s rouškou zakrývající ústa a nos !
  • S účinností od 16.3.2020 od 6.00 hodin se zcela uzavírá MŠ BRNÍŘOV !
  • Toto opatření bude trvat do odvolání, minimálně však po dobu trvání nouzového stavu !
  • Rodiče dětí do 10 let věku mají z důvodu uzavření MŠ nárok na ošetřování člena rodiny na základě vyplnění
  • Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).
  • Potvrzení žádosti vydá ředitelka školky. Formulář je možné stáhnout ZDE.

Vyzýváme občany obce Brnířov, aby nepropadali panice, ale zároveň aby nastalou situaci, tj. vyhlášení nouzového stavu a veškerá preventivní opatření nebrali na lehkou váhu. Všechna tato opatření jsou důležitá z hlediska prevence a zabránění masového šíření nákazy virem SARS CoV-2.

V rámci vyhlášeného nouzového stavu se až do odvolání ZAKAZUJÍ následující činnosti:

  • zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

DOPORUČUJEME VŠEM OBČANŮM PRAVIDELNĚ SLEDOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY A HLAVNĚ TATO NAŘÍZENÍ DODRŽOVAT, JDE O NAŠE ZDRAVÍ !

 

NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ POTRAVIN A LÉKŮ  PRO RIZIKOVOU SKUPINU OBYVATEL  OBCE BRNÍŘOV
 

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky přichází tým pracovníků příspěvkové organizace „Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb“ , kteří jsou současnou situací, tj. pandemií viru SARS CoV-2 nejvíce ohroženi.

Do této skupiny obyvatelstva patří:

- Senioři ve věku nad 75 let

- Lidé se závažným či chronickým zdravotním onemocněním 
 
Pro tuto skupinu obyvatel s účinností od pondělí, 16. března 2020, nabízíme ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÝCH NÁKUPŮ POTRAVIN, DROGISTICKÝCH VÝROBKŮ A LÉKŮ, aby bylo možné maximálně eliminovat styk těchto obyvatel s širokou veřejností za účelem maximální možné ochrany obyvatelstva a snížení rizika nákazy virem SARS CoV-2.

Služba zajištění nákupu je pro občany obce Brnířov zajišťována ZDARMA, hrazen je pouze nákup dle skutečných cen.  
 ...

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad Brnířov upozorňuje, že do 30. dubna 2020 jsou splatné místní poplatky pro letošní rok. Poplatek za psy je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 9/2019, o místním poplatku ze psů, ve výši 100,- Kč za prvního psa nebo 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 

Poplatek za komunální odpady je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůve výši 500,- Kč/os/rok.

Uvedené poplatky můžete hradit hotově v kanceláři Obecního úřadu Brnířov každou středu od 17:00 do 20:00 hodin nebo převodem na účet u KB č. 24821321/0100 (jako v. s. uveďte svoje číslo popisné, do poznámky vložte příjmení).

Co nejsrdečněji si Vás dovoluji přivítat na internetových stránkách obce Brnířov. Doufám, že Vám tyto stránky přinesou veškeré informace o naší obci, dění v obci a veškeré aktuality a novinky, které zde probíhají. Součástí webu je diskusní fórum, kde se všichni mohou zeptat na otázky týkající se obce a naše spřátelené firmy zde mohou využívat reklamy na své výrobky a služby. Stránky obsahují také fotogalerie jak z obecních akcí, tak z akcí pořádaných naší mateřskou školkou.

Přeji si, ať se Vám naše stránky líbí, ať v nich naleznete veškeré informace o naší obci a Vaše připomínky ať vedou k zlepšování života v Brnířově.


Zdeněk Šup, starosta obce
Certifikát ocenění živá obec

Získané dotace od státu a Evropské unie

Loga Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj
Akce Brnířov – Sociální bydlení je spolufinancována Evropskou unií.

Název akce: Brnířov – Sociální bydlení
Cíl akce: vybudování 3 sociálních bytů pro občany v bytové nouzi

Investor akce: Obec Brnířov
Zhotovitel: SBS group s.r.o.

Logo EUObec Brnířov získala dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 č.11531 s názvem akce Protipovodňová opatření Brnířov ve výši 777.298,90 Kč. Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního výstražného a varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Brnířov. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo Ministerstva pro místní rozvojObec Brnířov získala dotaci na pořízení nového územního plánu z programu 11705 – Podpora územně plánovací činností obcí ve výši 230.620,- Kč. Název akce "Územní plán Brnířov", identifikační číslo 117D051000084.

Obec Brnířov získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj - Integrovaný regionální program 80. výzva – Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II na vybudování sociálních bytů pro občany v bytové nouzi. V rámci domu tak vzniknou 3 sociální byty (3kk, 2kk, 1kk). Projekt přispěje k zajištění sociálního bydlení ve Brnířově, které bude sloužit pro osoby v bytové nouzi, kterým budou tyto byty nabídnuty za snížené nájemné. Obec získala dotaci ve výši 4.142.659,50 Kč.

Logo Státního fondu životního prostředí
Obec Brnířov získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí , výzva č. 8/2016 Prioritní oblast 1. Voda Podoblast 1.6 Zdroje vody Podporované aktivity 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody s názvem akce Posílení zdrojů pitné vody v Brnířově ve výši 1.243.055,- Kč. Předmětem podpory je rekonstrukce vodovodního přivaděče od úpravny vody do zásobovacího řadu v obci Brnířov a modernizace technologií pro úpravu vody.

Brnířovské traktory

Brnířovské traktory

Přihlášení