Seznam živnostníků v dobách 1. republiky žijících v Brnířově

13 sedláků, 6 kovozemědělců

ŘEZNÍK Leopold Běloch
HOSTINSKÝ Leopold Běloch
HOSTINSKÝ Jaroslav Gruber
KOLONIÁL Marie Gruberová
HOKYNÁŘ Alois Šup
MLYNÁŘ Jan Weber
KREJČÍ Jiří Hynek
ŠVEC Havel Váchal
PROVAZNÍK Karel Váchal
TRAFIKA Markéta Pejsarová
PLETÁRNA Jan Soukup
KOVÁŘ Jan Svoboda
KOVÁŘ Václav Svoboda
KOLÁŘ Karel Hrubý
TRUHLÁŘ Václav Váchal
TESAŘ-STUDNAŘ Jan Ryneš
POVOZNÍK Josef Svoboda