Pravidla pro rybolov na obecním rybníku

Obec Brnířov jako vlastník, provozovatel a správce obecního rybníku vydává pro zájmovou činnost obyvatel následující pravidla a povinnosti .

Rybaření je povoleno pouze osobám, které mají trvalý pobyt v obci Brnířov, a bylo jim Obecním úřadem Brnířov vystaveno „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ !!!

Doba lovu: od 1.dubna do 31.října, od svítání do setmění, po setmění je rybolov zakázán !!


V rybníce obce Brnířov je povolen pouze lov systémem „CHYŤ A PUSŤ“ !!!


V případě, že bude ryba zaseknuta tak, že nebude možné ji pustit zpět do rybníka a je pravdě podobné, že nepřežije, může ji lovec odnést, ale udělá o tom záznam na zadní stranu „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ (uvede datum a druh ryby).

Zvlášť chráněnou rybou je v Brnířovském rybníce amur bílý – tato ryba musí být vrácena do vody v každém případě !!!

Rybolov „hostů“ do 15 let věku :

  • děti do 15 let věku bez trvalého pobytu v obci Brnířov mohou chytat ryby pouze „na pozvání“ dospělého místního občana, který má platné „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ a budou se prokazovat tímto jeho povolením.

Je povoleno chytat pouze na jeden prut s jedním návazcem a rybář se nesmí vzdálit od nahozeného prutu!!! 

Ulovenou rybu je zakázané pokládat na trávu, ale pouze na připravenou podložku . Toto opatření je kvůli zamezení tvorby plísně ryb v rybníce a udržení čistoty v rybníce.

 

Členové zastupitelstva ,zaměstnanci obce a pověření občané jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování těchto pravidel pro zájmovou činnost v rybolovu. V případě závažného porušení pravidel (např. ponechání si ryby bez závažného důvodu …) je OÚ Brnířov oprávněn odebrat „Pověření rybníkáře k lovu ryb“  na Brnířovském rybníku a zakázat další rybolov.

Při neprokázání se „Pověřením rybníkáře k lovu ryb“ je dotyčný považován za pytláka a bude přivolána Policie ČR k projednání přestupku.
„Pověření rybníkáře k lovu ryb“  z minulého roku, musí být předložen do vystavení povolení na další rok OÚ ke kontrole.

V případě nepředložení nebude zájemci na další rok povolen rybolov.

Výdej „Pověření rybníkáře k lovu ryb“:
    • v úřední den na obecním úřadě


Cena za „Pověření rybníkáře k lovu ryb“  na jeden rok činí:
200,- kč dítě do 15 let
500,- kč osoby nad 15 let

Každý lovec je povinen udržovat v okolí rybníka čistotu a pořádek. 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Brnířov na svém jednání 29.3.2021.

                                                                                                                     Zdeněk Šup 
starosta obce Brnířov