Obec Brnířov jako vlastník, provozovatel a správce obecního rybníku vydává pro zájmovou činnost obyvatel následující pravidla a povinnosti .

Rybaření je povoleno pouze osobám, které mají trvalý pobyt v obci Brnířov, a bylo jim Obecním úřadem Brnířov vystaveno „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ !!!

Doba lovu: od 1.dubna do 31.října, od svítání do setmění, po setmění je rybolov zakázán !!


V rybníce obce Brnířov je povolen pouze lov systémem „CHYŤ A PUSŤ“ !!!


V případě, že bude ryba zaseknuta tak, že nebude možné ji pustit zpět do rybníka a je pravdě podobné, že nepřežije, může ji lovec odnést, ale udělá o tom záznam na zadní stranu „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ (uvede datum a druh ryby).

Zvlášť chráněnou rybou je v Brnířovském rybníce amur bílý – tato ryba musí být vrácena do vody v každém případě !!!

Rybolov „hostů“ do 15 let věku :

  • děti do 15 let věku bez trvalého pobytu v obci Brnířov mohou chytat ryby pouze „na pozvání“ dospělého místního občana, který má platné „Pověření rybníkáře k lovu ryb“ a budou se prokazovat tímto jeho povolením.

Je povoleno chytat pouze na jeden prut s jedním návazcem a rybář se nesmí vzdálit od nahozeného prutu!!! 

Ulovenou rybu je zakázané pokládat na trávu, ale pouze na připravenou podložku . Toto opatření je kvůli zamezení tvorby plísně ryb v rybníce a udržení čistoty v rybníce.

 

Členové zastupitelstva ,zaměstnanci obce a pověření občané jsou oprávněni provádět kontrolu dodržování těchto pravidel pro zájmovou činnost v rybolovu. V případě závažného porušení pravidel (např. ponechání si ryby bez závažného důvodu …) je OÚ Brnířov oprávněn odebrat „Pověření rybníkáře k lovu ryb“  na Brnířovském rybníku a zakázat další rybolov.

Při neprokázání se „Pověřením rybníkáře k lovu ryb“ je dotyčný považován za pytláka a bude přivolána Policie ČR k projednání přestupku.
„Pověření rybníkáře k lovu ryb“  z minulého roku, musí být předložen do vystavení povolení na další rok OÚ ke kontrole.

V případě nepředložení nebude zájemci na další rok povolen rybolov.

Výdej „Pověření rybníkáře k lovu ryb“:
    • v úřední den na obecním úřadě


Cena za „Pověření rybníkáře k lovu ryb“  na jeden rok činí:
200,- kč dítě do 15 let
500,- kč osoby nad 15 let

Každý lovec je povinen udržovat v okolí rybníka čistotu a pořádek. 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Brnířov na svém jednání 29.3.2021.

                                                                                                                     Zdeněk Šup 
starosta obce Brnířov

 

1919 - 1923 Michal Mlnářík
1923 - 1927 Michal Mlnářík
1927 - 1931 Josef Ticháček
1931 - 1934 Adolf Havlíček
1934 - 1938 Adolf Havlíček
1938 - 1940 Antonín Soukup
1940 - 1944 Josef Gosler
1990 - 1998 Václav Valečka
1998 - 2002 Václav Valečka
2002 - 2006 Václav Valečka
2006 - 2010 Václav Valečka
2010 - 2014 Zdeněk Šup
2014 - 2018 Zdeněk Šup

 

13 sedláků, 6 kovozemědělců

ŘEZNÍK Leopold Běloch
HOSTINSKÝ Leopold Běloch
HOSTINSKÝ Jaroslav Gruber
KOLONIÁL Marie Gruberová
HOKYNÁŘ Alois Šup
MLYNÁŘ Jan Weber
KREJČÍ Jiří Hynek
ŠVEC Havel Váchal
PROVAZNÍK Karel Váchal
TRAFIKA Markéta Pejsarová
PLETÁRNA Jan Soukup
KOVÁŘ Jan Svoboda
KOVÁŘ Václav Svoboda
KOLÁŘ Karel Hrubý
TRUHLÁŘ Václav Váchal
TESAŘ-STUDNAŘ Jan Ryneš
POVOZNÍK Josef Svoboda