Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 26.04.2022

Sejmuto: 16.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta