Návrh závěrečného účtu 2019 DSO Lazce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a výkazů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.05.2020

Sejmuto: 30.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová