Návrh závěrečného účtu DSO Kdyňsko včetně zprávy o přezkoumání hospodaření a příloh

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 19.05.2020

Sejmuto: 30.06.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová