Návrh závěrečného účtu Obce Brnířov za rok 2019 + zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření včetně výkazů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.04.2020

Sejmuto: 25.05.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová