Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 11.03.2020

Sejmuto: 27.03.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová