Schválený závěrečný účet obce Brnířov za rok 2019 + zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC včetně výkazů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.05.2020

Sejmuto: 31.05.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Věra Jandová