Výroční zpráva o činnosti Obce Brnířov v roce 2018 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 01.02.2019

Sejmuto: 18.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Zdeněk Šup, starosta