Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.06.2018 02.07.2018 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy – stanovení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
Zdeněk Šup, starosta